Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Timpul Prezent Simplu (Present Simple Tense)

Timpul prezent simplu, sau “present simple tense” în engleză, este un timp care ne ajută să exprimăm de regulă obiceiuri, adevăruri general valabile, acțiuni repetitive, pentru a da instrucțiuni sau indicații de orientare și nu numai. Veți regăsi mai jos câteva exemple pentru majoritatea situațiilor în care putem întrebuința acest timp, care vă vor ajuta să-l înțelegeți mai bine.

Modul în care conjugăm un verb la acest timp este foarte simplu și deci, ușor de reținut. Pentru persoanele “I, you, we, you și they” verbul nu suferă modificări, păstrând astfel forma de bază a acestuia: read, walk, talk, smoke, etc. Excepție face persoana a 3-a singular, acolo unde verbului i se adaugă de regulă diverse terminații, după cum puteți vedea în cuprinsul acestei lecții.

În această lecție veți învăța:
1. Cum se conjugă un verb la prezent simplu în engleză
(Afirmativ, Negativ și Interogativ)
2. Când se folosește timpul prezent simplu
3. Propoziții cu present simple
4. Excepții de la regulă

Cum se formează timpul prezent simplu?

Pentru a fi mai ușor de înțeles și urmărit, vom exemplifica în continuare formarea timpului prezent simplu pe verbul “read – a citi”.
Pentru a înțelege pe deplin această lecție, aveți nevoie să înțelegeți mai întâi lecția: pronumele personal.

Formarea timpului prezent simplu la afirmativ
Present Simple tense – Affirmative
I read Eu citesc
You read Tu citești
He, she, it reads El, ea citește
We read Noi citim
You read Voi citiți
They read Ei, ele citesc

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, prezentul simplu se formează la afirmativ după modelul:

  • subiect + verb + terminația “s” – la persoana a 3-a singular
  • subiect + verb – la celelalte persoane

Propoziții prezent simplu afirmativ:
I go to school every day.
Eu merg la școală în fiecare zi.
He reads a book every month.
El citește o carte în fiecare lună.
She lives in Bucharest.
Ea locuiește în București.

Formarea timpului prezent simplu la negativ
Present Simple tense – Negative
I do not read Eu nu citesc
You do not read Tu nu citești
He, she, it does not read El, ea nu citește
We do not read Noi nu citim
You do not read Voi nu citiți
They do not read Ei, ele nu citesc

Așa cum reiese din tabel, forma negativă a verbului se realizează după modelul:

  • subiect + negația “does not sau doesn’t” + verb – la persoana a 3-a singular
  • subiect + negația “do not” sau “don’t” + verb – la celelalte persoane

Propoziții prezent simplu negativ:
I don’t go to school every day.
Eu nu merg la școală în fiecare zi.
He doesn’t reads a book every month.
El nu citește o carte în fiecare lună.
She doesn’t lives in Bucharest.
Ea nu locuiește în București.

Formarea timpului prezent simplu la interogativ
Present Simple tense – Interrogative
Do i read? Eu citesc?
Do you read? Tu citești?
Does he, she, it reads? El, ea citește?
Do we read? Noi citim?
Do you read? Voi citiți?
Do they read? Ei, ele citesc?

Forma interogativă a verbului se realizează după modelul:

  • does” + he/she/it + verb – la persoana a 3-a singular
  • do” + subiect + verb – la celelalte persoane

Propoziții prezent simplu interogativ:
Do you go to school every day?
Mergi la școală în fiecare zi?
Does he reads a book every month?
Citește el o carte în fiecare lună?
Does she lives in Bucharest?
Locuiește ea în București?

Când folosim timpul prezent simplu în engleză?

În limba engleză, timpul prezent simplu este întrebuințat pentru a exprima obiceiuri, adevăruri general valabile, acțiuni repetitive sau situații, emoții, dorințe care nu se schimbă, opinii, preferințe, pentru a arăta aranjamente fixe, pentru a da instrucțiuni sau indicații de orientare.

În ciuda denumirii de timp “prezent”, present simple poate fi folosit și pentru a indica acțiuni care urmează să se desfășoare în viitorul apropiat, cum ar fi pentru exprimarea datei, a unor acțiuni planificate, a unor aranjamente, etc.
Exemplu: My train leaves tomorrow. Trenul meu pleacă mâine.

De asemenea, present simple poate fi folosit și pentru a face referire la o acțiune din trecut, în cazul unei narațiuni, în cazul unor titluri din zire, sau pentru a sublinia efectul prezent al unei comunicări trecute.

Atenție! Timpul present simple nu se folosește pentru a indica acțiuni care se întâmplă acum.

Pentru a înțelege mai bine când putem folosi prezentul simplu, să vedem în continuare și câteva propoziții edificatoare.

Obiceiuri
I smoke. Eu fumez.
He drinks a tea every day.
El bea un ceai în fiecare zi.
She practices every week.
Ea exersează în fiecare săptămână.
In winter we sing carols.
Iarna cântăm colinde.

Adevăr general valabil
Bucharest is a charming city.
Bucureștiul este un oraș fermecător.
In winter it snows. Iarna ninge.
Five and five make ten.
Cinci plus cinci fac zece.
Water freezes at 0 Celsius.
Apa îngheață la 0 grade Celsius.

Situație care nu se schimbă
I work at McDonald’s.
Eu lucrez la McDonald’s.
She does that all the time.
Ea face asta tot timpul.
She pisses me off every time i meet her.
Ea mă enervează de fiecare dată când o întâlnesc.
It rains in London every day 🙂
Plouă în Londra în fiecare zi.

Opinii sau preferințe
I think Romania is beautiful.
Cred că România este frumoasă.
Some believe everything they read.
Unii cred tot ce citesc.
Marion likes cats and dogs.
Lui Marion îi plac pisicile și câinii.
Maria prefers trigonometry.
Maria preferă trigonometria.

Aranjamente fixe, prezente sau viitoare
Your classes start at 07.
Cursurile tale încep la 07.
The operation starts at 16.
Operația începe la 16.
We take a brake at 12.
Luăm o pauză la 12.

Instrucțiuni
In case of emergency, brake the glass.
În caz de urgență, sparge geamul.
Open the bottle and pour the liquid in 1 liter hot water.
Deschide sticla și toarnă lichidul în 1l de apă fiartă.
Pack the things and send them by Post.
Împachetează lucrurile și trimite-le prin Poștă.

Indicații de orientare
You take the subway to Unirii and then change to Independeței.
Iei metroul până la Unirii și apoi schimbi către Independenței.
You drive until you see the green building and the you turn right after the bakery.
Conduci până când vezi clădirea verde apoi virezi la dreapta după brutărie.
You walk yet 100 meters and then you turn left.
Mergi încă 100 de metri și apoi faci stânga.
You go straight then, after the bus station, you turn right.
Apoi mergi drept, după stația autobuzului, faci dreapta.

Excepții de la regulă

Excepțiile se aplică doar pentru persoana a 3-a, singular, adică pentru he/she/it.

În cazul verbelor cu terminație în -ss, -ch, -sh, -x, -z sau -o se adaugă la persoana a 3-a sg, terminația -es, după cum urmează:
kiss » kisses
watch » watches
wish » wishes
mix » mixes
buzz » buzzes
do » does
go » goes

În cazul verbelor cu terminație în -y precedate de o consoană, se renunță la -y și se adaugă la persoana a 3-a sg, terminația -ies, după cum urmează:
fly » flies
empty » empties
study » studies
cry » cries

În cazul verbelor cu terminație în -y precedate de o vocală, se adaugă terminația -s, după cum urmează:
pay » pays
stay »  stays
play » plays
pray » prays

Verbul la present simple este folosit adesea însoțit de unul dintre următoarele adverbe: always, every day/week/month/year, usually, all the time, often, seldom, rarely, ever/never, on Fridays/Mondays/Tuesdays/etc’s, at night, in the morning/in the evening, sometimes.

Wood always float on water.
Lemnul întotdeauna plutește pe apă.
He goes to the gym every day.
El merge la sală în fiecare zi.
She usually studies hard for the exam.
De obicei, ea studiază din greu pentru examen.
He sometimes goes shopping.
Uneori el merge la cumpărături.
I often play pool with my friends.
Adesea joc biliard cu prietenii mei.
She never goes to school by bus.
Ea nu merge niciodata la școală cu autobozul.
In the evening we play Monopoly.
Seara jucăm Monopoly.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *