Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Timpul Prezent Perfect (Present Perfect Tense)

Verbul la prezent perfect în engleză este folosit pentru a arăta că o acțiune a avut loc deja până la momentul vorbirii și că aceasta are consecințe în prezent. Acțiunea se poate să fi avut loc odată sau de mai multe ori. Folosim prezentul perfect de obicei pentru a vorbi despre experiențele sau schimbările care au avut loc.
Ca în:
I have read that book many times.
Eu am citit cartea aia de multe ori (până acum).

Denumirea de prezent perfect se datorează faptului că la construcția acestui timp gramatical folosim pezentul verbului auxiliarhave” și participiul trecut al verbului de conjugat. Acest timp poate fi considerat un amestec între trecut și prezent cu consecințe în prezent. Este folosit în mod special în conversații, scrisori, ziare, la televiziune sau în transmisiunile radiofonice. Adică mai peste tot 🙂 .
Cel mai important aspect de reținut este acela că nu folosim acest timp pentru a face referiri exacte la momentul acțiunii.

Cum se formează timpul prezent perfect?

Pentru ca lucrurile să fie cât mai clare, vom lua ca exemplu verbul “read – a citi”.

Formarea timpului prezent perfect la afirmativ
Present Perfect tense – Affirmative
I have read Eu am citit
You have read Tu ai citit
He, she, it has read El, ea a citit
We have read Noi am citit
You have read Voi ați citit
They have read Ei, ele au citit

Așa cum reiese din tabelul de mai sus, forma afirmativă a prezentului perfect se realizează din:

  • prezentul verbului “have” + participiu trecut verb de conjugat

Propoziții present perfect affirmative
I have read that book many times.
Am citit cartea aia de multe ori.
I have played that game before.
Am mai jucat acel joc.
He has traveled by airplane.
El a călătorit cu avionul.

Formarea timpului prezent perfect la negativ
Present Perfect tense – Negative
I have not read Eu nu am citit
You have not read Tu nu ai citit
He, she, it has not read El, ea nu a citit
We have not read Noi nu am citit
You have not read Voi nu ați citit
They have not read Ei, ele nu au citit

Forma negativă a verbului la prezent perfect se realizează dupa modelul:

  • prezentul verbului “have” + negația “not” + participiu trecut verb de conjugat

Propoziții present perfect negative
I have not read that book many times.
Nu am citit cartea aia de multe ori.
I have not played that game before.
Nu am mai jucat acel joc.
He has not traveled by airplane.
El nu a călătorit cu avionul.

Formarea timpului prezent perfect la interogativ
Present Perfect tense – Interrogative
Have I read? Am citit eu?
Have you read? Tu ai citit?
Has he,she read? El, ea a citit?
Have we read? Noi am citit?
Have you read? Voi ați citit?
Have they read? Ei, ele au citit?

Forma de interogativ se face inversând subiectul cu verbul “have”:

  • prezentul verbului “have” + subiect + participiu trecut verb de conjugat

Propoziții present perfect interrogative
Have I read that book many times?
Am citit cartea aia de multe ori?
Have I played that game before?
Am mai jucat acel joc?
Has he traveled by airplane?
A călătorit el cu avionul?

Când folosim timpul prezent perfect?

Folosim acest timp pentru a vorbi indeosebi despre experiențe avute, despre schimbări care au avut loc într-o perioadă de timp, despre acțiuni așteptate care încă nu au avut loc, despre acțiuni multiple care au avut loc în momente diferite, despre realizări.
Puteți vedea în continuare și câteva exemple pentru fiecare situație în parte.

Experiențe avute
I have swum in the Baltic sea.
Am înotat în marea Baltică.
You have made the same mistake again.
Ai făcut din nou aceeași greșală.
He has studied at Politehnica in Bucharest.
El a studiat la Politehnica din București.

Schimbări într-un anumit timp
Your English has improved since you have found this website.
Engleza ta s-a îmbunătățit de când ai găsit acest site 🙂
My grandparents have aged since the last time i saw them.
Bunicii mei au îmbătrânit de când i-am văzut ultima oară.
The factory has developed in the last years.
Fabrica s-a dezvoltat în ultimii ani.

Acțiuni așteptate dar neîmplinite
Mum has not come from work yet.
Mama nu a venit încă de la serviciu.
The dough has not leaven enough.
Aluatul nu a dospit suficient de mult.
The scientists have not found a vaccine yet.
Oamenii de știință încă nu au găsit un vaccin.

Acțiuni multiple la momente diferite
She has tried several jobs so far but it seems that nothing suits her.
Ea a încercat mai multe joburi până acum dar se pare că nimic nu i se potrivește.
They have encountered many problems but they don’t give up.
Ei au întâmpinat multe probleme dar nu renunță.
I have received two fines this year.
Eu am primit două amenzi anul ăsta.

Realizări
Man has build skyscrapers.
Omul a construit zgârie-nori.
Fireman’s have rescued many lives.
Pompierii au salvat multe vieți.
Activists have saved many forest through their actions.
Activiștii au salvat multe păduri prin acțiunile lor.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *