Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Timpul Prezent Continuu (Present Continuous Tense)

Verbul la prezent continuu indică o acțiune sau un eveniment care este sau nu în desfășurare în momentul vorbirii.
Acest timp mai poate fi folosit de asemenea pentru a arăta că o acțiune va avea loc în viitorul apropiat.
He is writing a letter now.
El scrie o scrisoare acum.
He is not sleeping now.
El nu doarme acum.
I’m not going to cinema tonight.
Nu merg la cinema diseară.
Acesta este folosit adesea împreună cu unul dintre adverbele “now”, “right now” sau “at the moment”.

În această lecție veți învăța:
1. Cum se conjugă un verb la prezent continuu în engleză
(Afirmativ, Negativ și Interogativ)
2. Când folosim timpul prezent continuu
3. Propoziții cu present continuous
4. Când nu folosim prezentul continuu

Cum se formează timpul prezent continuu?

La fel ca și în cazul timpului present simple, vom exemplifica conjugarea verbelor la present continuous cu ajutorul verbului “read – a citi”.
Pentru a înțelege pe deplin cum se conjugă un verb la acest timp, este nevoie să știți conjugarea verbului neregulat “to be” la prezent.

Formarea timpului prezent continuu la afirmativ
Present Continuous tense – Affirmative
I am reading Eu citesc
You are reading Tu citești
He, she, it is reading El, ea citește
We are reading Noi citim
You are reading Voi citiți
They are reading Ei, ele citesc

Timpul “present continuous”, forma afirmativă, se realizează după modelul:

 • prezentul verbului to be + terminația “-ing” la forma continuă a verbului de conjugat

Propoziții present continuous affirmative
I am reading the book “Sărmanul Dionis”.
Eu citesc cartea “Sărmanul Dionis”.
You are learning English.
Tu înveți engleză.
He is using a smartphone.
El folosește un smartphone.

Formarea timpului prezent continuu la negativ
Present Continuous tense – Negative
I am not reading Eu nu citesc
You are not (aren’t) reading Tu nu citești
He, she, it is not (isn’t) reading El, ea nu citește
We are not (aren’t) reading Noi nu citim
You are not (aren’t) reading Voi nu citiți
They are not (aren’t) reading Ei, ele nu citesc

Timpul “present continuous”, forma negativă, se realizează prin negarea verbului auxiliar “to be”, după modelul:

 • prezentul verbului to be + negația “not” + terminația “-ing” la forma continuă a verbului de conjugat

Atenție
Negația “not” poate fi înlocuită cu formele “aren’t” sau “isn’t”, pentru persoanele corespunzătoare.
Aceste forme se obțin din:
are + not = aren’t (pers. a 2-a sg, toate pers. pl.)
is + not = isn’t (pers. a 3-a sg.)

De asemenea, putem folosi și alternativa:
I’m not reading (I am not reading)
You’re not reading (You are not reading)
He’s not reading (He is not reading)
We/You/They’re not reading (We/You/They are not reading)
În acest caz, eliminăm practic vocala verbului “to be”.

Propoziții present continuous negative
I am not reading the book “Sărmanul Dionis”.
Eu nu citesc cartea “Sărmanul Dionis”.
You are not learning English.
You aren’t learning English.
You’re not learning English.
Tu nu înveți engleză.
He is not using a smartphone.
El nu folosește un smartphone.

Formarea timpului prezent continuu la interogativ
Present Continuous tense – Interrogative
Am I reading? Eu citesc?
Are you reading? Tu citești?
Is he, she, it reading? El, ea citește?
Are we reading? Noi citim?
Are you reading? Voi citiți?
Are they reading? Ei, ele citesc?

Timpul “present continuous”, forma interogativă, se realizează după modelul:

 • prezentul verbului to be + subiect + terminația “-ing” la forma continuă a verbului de conjugat

Propoziții present continuous interrogative
Am I reading the book “Sărmanul Dionis”?
Citesc eu cartea “Sărmanul Dionis”?
Are you learning English?
Înveți (tu) engleză?
Is he using a smartphone?
Folosește el un smartphone?

Când folosim timpul prezent continuu?

În mod normal folosim timpul present continuous pentru a face referire la acțiuni care sunt în desfășurare la momentul vorbirii (neterminate, incomplete), acțiuni de lungă durată care vor mai continua un anumit timp, acțiuni viitoare planificate deja, situații temporare, excepții.
Să fixăm mai bine cele învățate până acum cu ajutorul câtorva propoziții.

Acțiuni care au loc în momentul vorbirii
You are learning English now.
Tu înveți engleză acum.
I’m reading the newspaper.
Eu citest ziarul.
She’s not eating that ice cream now.
Ea nu mănâncă acum înghețata aceea.

Acțiuni de lungă durată care se află în desfășurare
I am studying to become a bus driver.
Eu învăț (studiez) pentru a deveni șofer de autobuz.
He is learning to become a carpenter.
El învață pentru a deveni tâmplar.
Are you still living in Cluj?
Locuiești încă în Cluj?

Acțiuni viitoare planificate
I am meeting some friends after work.
După lucru mă întâlnesc cu niște prieteni.
She is not coming with us after classes.
Ea nu vine cu noi după ore.

Acțiuni iritante sau repetitive
Verbul este insoțit de una din prepozițiile: “always”, “constantly” sau “forever”.
She is always coming late to class.
Ea întârzie întotdeauna la ore.
He is constantly complaining about the roadworks.
El se plânge constantin de lucrările la carosabil.

Situații temporare, excepții
De obicei, verbul este însoțit de “usually”.
He usually eats carrots, but today he is eating a banana.
În mod normal el mănâncă morcovi, dar astăzi el mănâncă o banană.
I usually drink tea, but today i am drinking soda.
În mod normal eu beau ceai, dar azi beau suc.

Când NU folosim present continuous

Există în limba engleză o serie de verbe care nu se folosesc la timpul prezent continuu, acestea fiind intrebuințate in mod normal doar la prezent simplu.
Aceasta se întâmplă deoarece aceste verbe fac referire la o stare iar nu la o acțiune sau un proces.

Cu ajutorul acestor verbe ne referim la

  1. simțuri, percepții (to feel, to hear, to see, to smell, to taste)
  2. opinii (to assume, to believe, to consider, to doubt, to feel, to find, to suppose, to think)
  3. emoții, dorințe (to envy, to fear, to dislike, to hate, to hope, to like, to love, to mind, to prefer, to regret, to want, to wish)
  4. stări mentale (to forget, to imagine, to know, to mean, to notice, to recognize, to remember, to understand)
  5. măsurători (to contain, to cost, to hold, to measure, to weigh)
  6. altele (to look, to seem, to have).

După cum știți, în lecția trecută am învățat despre prezentul simplu. Acum că știți și prezentul continuu, faceți diferența?
1. Mondays he washes the car.
Lunea el spală mașina.
2. He is washing the car.
El spală mașina.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *