Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Pronumele personale în engleză

Pentru a face referire la persoane, fie că vorbim despre noi sau despre altcineva, folosim pronumele personale sau personal pronouns.
Pronumele personal poate fi definit ca fiind partea de vorbire flexibilă care ține locul unui substantiv.

În limba engleză, pronumele personale pot fi împărțite în două categorii:
1. pronumele personale subiect (subject pronouns) și
2. pronumele personale obiect (object pronouns).

Tipul pronumelui personal pe care îl folosim se impune în funcție de două aspecte:
1. substantivul pe care îl înlocuiește,
adică, dacă pronumele înlocuiește un substantiv care are rol de subiect al propoziției, atunci folosim pronumele subiect, și

2. funcția pe care acel substantiv o are în propoziție,
adică, dacă pronumele înlocuiește un substantiv cu rol de obiect în propoziție, atunci folosim pronumele obiect.
Ce înseamnă asta vom vedea în continuare cu ajutorul câtorva exemple.

La ce folosim pronumele? Folosim pronumele pentru:
– a ne referi la noi înșine sau alte persoane;
– a ne adresa unei persoane;
– a ne referi la un obiect.

Pronumele personale subiect sau the subject pronouns

Pronumele subiect este cel care ține locul subiectului în propoziție, adică indică persoana care face acțiunea.
În limba română, acesta și-ar găsi echivalentul în pronumele personal în nominativ.
Mai în detaliu, atunci când pronumele înlocuiește un substantiv care este subiectul propoziției, ca în
     I eat (Eu mănânc) sau
     I write (Eu scriu) sau
     I walk (Eu merg),
unde “I (Eu)” este subiectul care face acțiunea “eat, write, walk (mănânc, scriu, merg)“, vorbim despre subject pronoun.

În engleză, pronumele indică genul substantivului pe care îl înlocuiește doar la persoana a 3-a singular. Adică, atunci când spunem “I (eu)” sau “you (tu)”, nu spunem nimic despre genul persoanei la care facem referire. Atunci când spunem “he (el)” sau “she (ea)” deja ne este clar și genul persoanei.

Pronumele personale subiect
The subject pronouns
Nr. Eng Ro
Singular I eu
you tu
he el
she ea
it impersonal
Plural we noi
you voi
they ei/ele

Să dăm și câteva exemple pentru fiecare în parte.

I
eu
I eat. Eu mănânc.
I sing. Eu cânt.
I sleep. Eu dorm.
you
tu
You learn. Tu înveți.
You run. Tu alergi.
You dream. Tu visezi.
he
el
He writes. El scrie.
He looks. El privește.
He drives. El șofează.
she
ea
She sew. Ea coase.
She cooks. Ea gătește.
She washes. Ea spală.
it
impersonal
It smells. Miroase.
Ii rains. Plouă.
It snows. Ninge.
we
noi
We walk. Noi mergem.
We steal. Noi furăm.
We paint. Noi vopsim.
you
voi
You watch. Voi priviți.
You swim. Voi înotați.
You fish. Voi pescuiți.
they
ei/ele
They build. Ei construiesc.
They weld. Ei sudează.
They work. Ei lucrează.

De reținut!
Pronumele “I”, persoana I-a, singular, se scrie întotdeauna cu literă mare (majusculă).
Pronumele “it” poate fi folosit pentru fenomene, obiecte, lucruri si în anumite întrebări.
Pronumele de la persoanele a-II-a singular și plural, sunt indentice: “you”.

Pronumele personale obiect sau the object pronouns

Pronumele personal obiect este un pronume folosit ca obiect gramatical.
Obiectul gramatical poate fi obiectul direct sau indirect al unui verb sau poate fi obiectul unei prepoziții.

Ce înseamnă asta? Să ne lămurim cu câteva exemple…
You see me. Tu mă vezi pe mine. (unde “me” este obiectul direct al verbului “see”)
You give me a letter. Tu îmi dai mie o scrisoare. (unde “me” este obiectul indirect al verbului “give”)
Sit with me. Stai cu mine. (unde “me” este obiectul prepoziției “with”)

Pronumele personale obiect
The object pronouns
Nr. Eng Ro
Singular me mie
mine
you ție
tine
him lui
el
her ei
ea
it Impersonal
Plural us nouă
noi
you vouă
voi
them lor
ei/ele

 

me
mie
mine
Please, give me the book! Te rog, dă-mi cartea.
Give me the letter. Dă-mi scrisoarea.
Play for me. Cântă pentru mine.
you
ție
tine
Ok, i give you the book. Bine, îți dau ție cartea.
Bine, ți-o dau ție.
I tell you something. Ție îți spun ceva.
Îți spun ceva.
I play with you. Mă joc cu tine.
him
lui
el
I tell him a story. Îi spun lui o poveste.
Give him a chocolate. Dă-i o ciocolată.
I saw him. L-am văzut pe el.
her
ei
ea
I sing her a song. Îi cânt ei un cântec.
I give her an advice. Îi dau ei un sfat.
I speak with her. Vorbesc cu ea.
it Give it to me! Dă-mi-l mie!
He talks to her about it. El vorbește cu ea despre asta.
He quits the job for it. El renunță la slujbă pentru asta.
us
nouă
noi
Give it to us! Dă-ni-l nouă!
He brings us pretzels. El ne aduce (nouă) covrigei.
Come with us. Vino cu noi.
you
vouă
voi
I give it to you! (Eu) vă dau vouă!
She told you the news.  Ea v-a spus (vouă) știrile.
She’s looking for you. Ea vă caută pe voi.
them
lor
ei/ele
Give them money! Dă-le (lor) bani!
Told them the news. Spune-le (lor) știrile.
Speak with them. Vorbește cu ei.

De reținut!
În limba engleză, propozițiile au întotdeauna un subiect specificat. Ce înseamnă asta?
Avem, spre exemplu:
Her mother is a nurse. She goes to work.
Mama ei este asistentă. Ea se duce la muncă.
În limba română am putea spune pur și simplu: “Se duce la muncă”. Subiectul, adică ea, ar fi de la sine înțeles.
În limba engleză trebuie specificat întotdeauna subiectul, “she” în exemplul de mai sus.

Să mai luăm un exemplu pentru a înțelege mai bine.
I play with my boy. He likes soccer.
Mă joc cu băiatul meu. Lui îi place fotbalul.
Nu ar avea sens în engleză dacă am spune doar “likes soccer”, așa cum facem în română “îi place fotbalul”.

Excepția de la regulă o avem atunci când folosim imperativul pentru a da un ordin, a face o cerere sau a lansa o invitație.
Stop!
Come here!
Please, come later.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *